Welcome to Primăria Comunei Ațel, județul Sibiu   Click to listen highlighted text! Welcome to Primăria Comunei Ațel, județul Sibiu

Dispozitia_nr.105-2021 privind rectificarea actului de nastere

Dispozitia_nr.104-2021 privind aprobarea platii indemnizatiei ce revine persoanelor cu handicap grav

Dispozitia_nr.103-2021 privind incetarea dreptului de acordare ajutor social

Dispozitia_nr.102-2021 privind stabilirea dreptului de acordare ajutor social cu cuantumul acestuia

Dispozitia_nr.101-2021 privind stabilirea sreptului de acordare ajutor soacial cu cuantumul acestuia

Dispozitia_nr.100-2021 privind reluarea dreptului de acordare ajutor social

Dispozitia_nr.99-2021 privind incetarea dreptului de acordare ajutor social

Dispozitia_nr.98-2021 privind reluarea dreptului de acordare ajutor social

Dispozitia_nr.97-2021 privind incetarea dreptului de acordare ajutor social

Dispozitia_nr.96-2021 privind constituirea Comisiei comunale pentru recesamantul populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2021

Dispozitia_nr.95-2021 privind stabilirea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei

Dispozitia_nr.94-2021 privind aprobareaplanului de servicii intocmit pentru minora Cioran Alina

Dispozitia_nr.93-2021 privind constituirea comisiei de receptie finala pentru receptionarea lucrarilor de montare si achizitionare corpuri de iluminat public cu led in comuna Atel

Dispozitia_nr.92-2021 privind incetarea activitatii din munca de asistent personal

Dispozitia_nr.91-2021 privind modificarea cuantumului lunar al alocatiei pentru sustinerea familiei

Dispozitia_nr.90-2021 privind constituirea comisiei de receptie finala, pentru receptionarea lucrarilor de reabilitare trotuare,rigole si podete in loc. Dupus

Dispozitia_nr.89-2021 privind suspendarea dreptului de acordare ajutor social

Dispozitia_nr.88-2021 privind suspendarea dreptului de acordare ajutor social

Dispozitia_nr.87-2021 privind suspendarea dreptului de acordare ajutor social

Dispozitia_nr.86-2021 privind aprobarea platii indemnizatiei lunare ce revine persoanelor cu handicap grav

Dispozitia_nr.85-2021 privind modificarea cuantumului lunar al alocatiei pentru sustinerea familiei

Dispozitia_nr.84-2021 privind stabilirea dreptului de acordare ajutor social cu cuantumul acestuia

Dispozitia_nr.83-2021 privind suspendarea dreptului de acordare ajutor social

Dispozitia_nr.82-2021 privind incetarea cuantumului lunar al ajutorului social

Dispozitia_nr.81-2021 privind convocarea Consiliului Local Atel in sedinta ordinara la data de 28 iunie 2021

Dispozitia_nr.80-2021 privind modificarea cuantumului lunar al alocatiei pentru sustinerea familei

Dispozitia_nr.79-2021 privind incetarea cuantumului lunar al ajutorului social

Dispozitia_nr.78-2021 privind aprobarea ,,Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta in anul 2021”

Dispozitia_nr.77-2021 privind rectificarea bugetului local pe trim II-2021

Dispozitia_nr.76-2021 privind delegarea atributiilor de ofiter de stare civila functionarului public de conducere Anghel Gheorghe

Dispozitia_nr.75-2021 privind aprobarea indemnizatiei lunare ce revine persoanelor cu handicap grav

Dispozitia_nr.74-2021 privind stabilirea dreptului de acordare ajutor social si cuantumul acestuia

Dispozitia_nr.73-2021 privind suspendarea dreptului de acordare ajutor social in baza Legii nr.416-2001

Dispozitia_nr.72-2021 privind convocarea Consiliului Local Atel in sedinta ordinara

Dispozitia_nr.71-2021 privind incadrarea d-nei Seulean asistent personal

Dispozitia_nr.70-2021 privind modificarea cuantumului lunar al alocatiei pentru sustinerea familiei

Dispozitia_nr.69-2021 privind incetarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei

Dispozitia_nr.68-2021 privind aprobarea platii indemnizatiei lunare ce revine persoanelor cu handicap grav

Dispozitia_nr.67-2021 privind stabilirea dreptului de acordare ajutor social si cuantumul acestuia

Dispozitia_nr.66-2021 privind incetarea activitatii din munca de asistent personal

Dispozitia_nr.65-2021 privind constituirea comisiei de receptie finala pentru receptionarea lucrarilor de reabilitare trotuare

Dispozitia_nr.64-2021privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Centrului Operativ cu Activitate Temporara la nivelul comunei Atel

Dispozitia_nr.63-2021 privind acordarea gradatiei 4 corespunzatoare transei de vechime in munca

Dispozitia_nr.62-2021 privind convocarea Consiliului Local Atel in sedinta ordinara la data de 21 aprilie 2021

Dispozitia_nr.61-2021 privind planul de masuri pentru gestionare a problematicii legate de combaterea transmiterii Bolii Lyme

Dispozitia_nr.60-2021 privind aprobarea Codului de Etica si de Integritate a functionarilor publici si a personalului contractual din cadrul Primariei com Atel

Dispozitia_nr.59-2021 privind incetarea dreptului de stimulent educational

Dispozitia_nr.58-2021 privind incetarea dreptului de acordare alocatie pt sustinerea familiei

Dispozitia_nr.57-2021 privind modificare cuantum ajutor social

Dispozitia_nr.56-2021 privind stabilirea dreptului de acordare ajutor social pentru luna aprilie 2021

Dispozitia_nr.55-2021 privind aprobarea platii indemnizatiei ce revine persoanelor cu handicap grav pentru luna aprilie 2021

Dispozitia_nr.54-2021 privind incadrarea in functia de asistent personal al copilului cu handicap grav

Dispozitia_nr.53-2021 privind stabilirea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei

Dispozitia_nr.52-2021 privind reluarea dreptului de acordare ajutor social

Dispozitia_nr.51-2021 privind schimbare titular ajutor social

Dispozitia_nr.50-2021 privind modificarea cuantumului lunar al ajutorului social

Dispozitia_49-2021 privind aprobarea platii indemnizatiei ce revine persoanelor cu handicap grav

Dispozitia_48-2021 privind suspendarea dreptului de acordare a ajutorului social

Dispozitia_47-2021 privind stabilirea dreptului de ajutor social

Dispozitia_46-2021 privind incetarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei

Dispozitia_45-2021 privind costituirea comisiei de verificarea si respectare a obligatiilor asumate de lacatarii care au inchiriat pajisti

Dispozitia_44-2021 privind suspendarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei

Dispozitia_43-2021privind modificarea cuantumului lunar al alocatiei pentru sustinerea familiei

Dispozitia_42-2021privind modificarea cuantumului lunar al alocatiei pentru sustinerea familiei

Dispozitia_41-2021privind modificarea cuantumului lunar al alocatiei pentru sustinerea familiei

Dispozitia_40-2021privind modificarea cuantumului lunar al alocatiei pentru sustinerea familiei

Dispozitia_39-2021privind modificarea cuantumului lunar al alocatiei pentru sustinerea familiei

Dispozitia_38-2021privind modificarea cuantumului lunar al alocatiei pentru sustinerea familiei

Dispozitia_37-2021 privind modificarea cuantumului lunar al alocatiei pentru sustinerea familiei

Dispozitia_36-2021 privind incetarea dreptului de indemnizatie lunara pentru persoana cu handicap grav

Dispozitia_35-2021 privind numirea doamnei Cretu Mihaela Lucia in functia publica de executie

Dispozitia_34-2021 privind modificarea Dispozitei nr.153-2020

Dispozitia_33-2021 privind constituirea Comisiei comunale pentru recesamantul agricol,a comunei Atel

Dispozitia_32-2021 privind aprobarea listei suplimentare cu beneficiarii de produse de igiena transa III

Dispozitia_31-2021 privind aprobarea listei suplimentare cu beneficiarii de pachete alimentare transa II

Dispozitia_30-2021 privind aprobarea listei initiale cu beneficiarii de pachete alimentare transa II

Dispozitia_29-2021 privind incetarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei

Dispozitia_28-2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale

Dispozitia_27-2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale

Dispozitia_26-2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale

Dispozitia_25-2021 privind suspendarea dreptului de acordare a ajutorului social

Dispozitia_24-2021 privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei

Dispozitia_23-2021 privind modificarea cuantumului lunar al alocatiei pentru sustinerea familiei

Dispozitia_22-2021 privind modificarea cuantumului lunar al alocatiei pentru sustinerea familiei

Dispozitia_21-2021 privind modificarea cuantumului lunar al alocatiei pentru sustinerea familiei

Dispozitia_20-2021 privind convocarea Consiliului Local Atel

Dispozitia_19-2021 privind modificarea cuantumului lunar al stimulentului lunar educational,sub forma de tichete sociale pentru gradinita

Dispozitia_18-2021 privind incetarea dreptului stimulentului educational,sub foma de tichete sociale

Dispozitia_17-2021 privind incetarea dreptului stimulentului educational,sub forma de tichete sociale pentru gradinita

Dispozitia_16-2021 privind constituirea comisiei pentru problemele de aparare la nivelul comunei Atel

Dispozitia_15-2021 privind acordarea unui ajutor de inmormantare

dispozitia_14-2021 privind stabilirea dreptului de ajutor social

dispozitia_13-2021 privind aprobarea platii indemnizatiei pentru persoanele cu handicap grav

dispozitia_12-2021 privind constituirea Comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor

dispozitia_11-2021 privind incetarea ajutorului lunar pentru incalzirea locuintei cu gaze

dispozitia_10-2021 privind stabilirea drepturilor salariale

dispozitia_9-2021 privind incetarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei

dispozitia_8-2021 privind incetarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei

dispozitia_7-2021 privind aprobarea listei suplimentare cu beneficiarii de produse de igiena transa III

dispozitia_6-2021 privind aprobarea listei initiale cu beneficiarii de produse de igiena transa III

dispozitia_5-2021 privind aprobarea planului de servicii intocmit pentru minora Ghip Ana-Maria

dispozitia_4-2021 privind stabilirea dreptului de ajutor social si cuantumul acestuia

dispozitia_3-2021 privind aprobarea platii indemnizatiei ce revine persoanelor cu handicap grav

dispozitia_2-2021 privind convocarea Consiliului Local Atel in sedinta ordinara

dispozitia_1-2021 privind aprobarea organizarii si executarii controlului financiar preventiv

Primăria Comunei Ațel
CIF: 4406118
Ațel, Piaţa Regele Mihai I, nr. 388
CP: 557022 Ațel (Sibiu)
Tel: 0269 515 714

primaria_atel@yahoo.com

Sari la conținut Click to listen highlighted text!