Dezvoltarea infrastructurii rurale în comuna Ațel, jud. Sibiu

Titlu proiect: Dezvoltarea Infrastructurii rurale în comuna Ațel, jud. Sibiu
Denumire beneficiar: Comuna Ațel
Loc de implementare a proiectului: Comuna Ațel, jud. Sibiu
1.Reabilitare drum comunal DC 22KM0+00-3+330 DJ 147F-Dupuș, Comuna Ațel

2. Dotarea căminului cultural din satul Dupuș comuna Ațel, în vederea păstrarii și promovării tradițiilor și obiceiurilor locale.

3.Dotarea centrului de zi pentru copiii din familiile aflate în dificultate din sat Dupuș,comuna Ațel, județul Sibiu

M.322

 

Moștenire Vie-Investiție cu scopul revitalizării specificului local și moștenirii culturale în comuna Ațel

Titlu proiect: Moștenire Vie-Investiție cu scopul revitalizării specificului local și moștenirii culturale în comuna Ațel
Denumire beneficiar: Comuna Ațel
Loc de implementare a proiectului: Sat Ațel, comuna Ațel, jud. Sibiu
Buget: M.322/Ațel Valoare nerambursabilă: 48,088 €

 

Traseu turistic panoramic în comuna Ațel

Titlu proiect: Traseu turistic panoramic în comuna Ațel
Denumire beneficiar: Comuna Ațel
Loc de implementare a proiectului: Sat Ațel, comuna Ațel, jud. Sibiu
Buget: M313/Ațel Valoare nerambursabilă: 39,500 €

Achiziție utilaj pentru întreținere a domeniului public al comunei Ațel

Titlu proiect: Achiziție utilaj pentru întreținere a domeniului public al comunei Atel
Denumire beneficiar: Comuna Ațel
Loc de implementare a proiectului: Sat Ațel, comuna Ațel, jud. Sibiu
Buget: M.322/Ațel Valoare nerambursabilă: 61,590 €

 

Primăria Comunei Ațel
CIF: 4406118
Ațel, Piaţa Regele Mihai I, nr. 388
CP: 557022 Ațel (Sibiu)
Tel: 0269 515 714

primaria_atel@yahoo.com