Welcome to Primăria Comunei Ațel, județul Sibiu   Click to listen highlighted text! Welcome to Primăria Comunei Ațel, județul Sibiu

Evoluţia numărului şi a structurii populaţiei a fost influenţată de factori specifici, de natură economico-socială şi cultural, concretizaţi astfel: privatizarea, şomajul, restructurarea unităţilor industriale, schimbările structurii sociale, conceptele religioase ale populaţiei, etc.

Evoluţia numărului de locuitori pe perioadă mai îndelungată oglindeşte rezultatul influenţei complexe a factorilor amintiţi mai sus.

Actuala comună Aţel, cuprinzând satele Aţel şi Dupuş, are istoria comună cu actuala comună Alma, care cuprinde satele Alma, Geacăş şi Şmig. Elementele demografice şi sociale au relevanţă, prezentate pentru perioada de până în anul 2005, doar împreună.

În perioada 1990-2002 s-a înregistrat o evoluţie descrescătoare a numărului populaţiei, fenomen întâlnit şi la alte comune ale judeţului. Din anul 1995 numărul populaţiei s-a stabilizat la o valoare medie cuprinsă între 3500 – 3700 de persoane, din care aproximativ 1540 persoane în satele Aţel şi Dupuş.

Prezentăm în continuare structura populaţiei comunei Aţel cu satele componente Aţel si Dupuş după diverse criterii de clasificare. Precizăm că datele sunt preluate din Recensământul populaţiei şi locuinţelor realizat de Institutul Naţional de Statistică, Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu în anul 2002

Populaţia pe sexe

  Populaţia stabilă
1992 2002
Sex Sex
As M F As M F
AŢEL 1277 651 626 1309 682 627
DUPUŞ 250 122 128 231 120 111
AŢEL 1527 773 754 1540 802 738
TOTAL JUDEŢ 452873 220688 232185 421724 204977 216747

 

Populaţia stabilă pe grupe mari de vârstă

 

Populaţia

 

 

Sexul

1992

2002

Comuna Aţel

Sat Aţel

Sat Dupuş

Comuna Aţel

Nr.

%

Nr.

Nr.

Nr.

%

 

0-19 ani

As 528 34,58 458 70 531 34,48
M 269 17,61 236 33 268 17,40
F 259 16,96 222 37 263 17,07

 

20-59 ani

As 716 46,89 588 128 722 46,88
M 379 24,82 313 66 393 25,52
F 337 22,06 275 62 329 21,36

60 şi peste

As 283 18,53 231 52 286 18,57
M 125 8,18 102 23 140 8,70
F 158 10,34 129 29 146 9,09

 

Populaţia stabilă după etnie

  Populaţia stabilă Români Maghiari Rromi

(Ţigani)

Germani Slovaci Altă etnie
AŢEL 1309 1095 31 116 60 6 1
DUPUŞ 231 193 3 2 32 0 1
AŢEL 1540 1288 34 118 92 6 2

 

Populaţia stabilă după religie

 

TOTAL COMUNĂ

AŢEL

DUPUŞ

Populaţie stabilă

1540

1309

231

Ortodoxi

1219

1049

170

Romano-catolici

3

2

1

Greco-catolici

2

2

0

Unitariani

1

1

0

Evanghelici augustini

56

56

0

Evanghelici lutherani

20

11

9

Reformati

10

9

1

Baptişti

10

0

10

Penticostali

167

155

12

Adventişti de ziua a şaptea

51

24

27

Atei

1

0

1

 

Primăria Comunei Ațel
CIF: 4406118
Ațel, Piaţa Regele Mihai I, nr. 388
CP: 557022 Ațel (Sibiu)
Tel: 0269 515 714

primaria_atel@yahoo.com

Sari la conținut Click to listen highlighted text!