Indicatori venituri si cheltuieli

Situatii financiare 2017 trimestrul IV Cheltuieli – Sectiunea de Functionare
Situatii financiare 2017 trimestrul IV Cheltuieli Sectiunea Dezvoltare
Situatii financiare 2017 trimestrul IV Cheltuieli Totale
Situatii financiare 2017 trimestrul IV Venituri – Secțiunea Dezvoltare
Situații financiare 2017 trimestrul IV Venituri Secțiunea Funcționare
Situații financiare 2017 trimestrul IV Venituri Totale

Situatii financiare 2017 trimestrul III Cheltuieli – Sectiunea Functionare
Situatii financiare 2017 trimestrul III Cheltuieli Sectiunea Dezvoltare
Situatii financiare 2017 trimestrul III Cheltuieli Totale
Situatii financiare 2017 trimestrul III Venituri – Sectiunea Dezvoltare
Situatii financiare 2017 trimestrul III Venituri Sectiunea Functionare
Situatii financiare 2017 trimestrul III Venituri Totale

Situatii financiare 2017 trimestrul II Cheltuieli – Sectiunea Dezvoltare
Situatii financiare 2017 trimestrul II Cheltuieli Sectiunea Functionare
Situatii financiare 2017 trimestrul II Venituri – Sectiunea Dezvoltare
Situatii financiare 2017 trimestrul II Venituri Totale
Situatii financiare 2017 trimestrul II – Cheltuieli totale
Situatii financiare 2017 trimestrul II – Venituri sectiunea functionare

Situatii financiare 2017 trimestrul I – Cheltuieli Sectiunea Dezvoltare
Situatii financiare 2017 trimestrul I – Cheltuieli Sectiunea Functionare
Situatii financiare 2017 trimestrul I – Cheltuieli Totale
Situatii financiare 2017 trimestrul I – Venituri Functionare
Situatii financiare 2017 trimestrul I – Venituri Totale
Situatii financiare 2017 trimestrul I- Venituri Dezvoltare

Anexa Indicatori – Venituri și Cheltuieli

Program de investiții 2017
Situatii financiare asupra executiei bugetare trimestriale
indicatori venituri și cheltuieli 30.06.2016

Primăria Comunei Ațel
CIF: 4406118
Ațel, Piaţa Regele Mihai I, nr. 388
CP: 557022 Ațel (Sibiu)
Tel: 0269 515 714

primaria_atel@yahoo.com