Welcome to Primăria Comunei Ațel, județul Sibiu   Click to listen highlighted text! Welcome to Primăria Comunei Ațel, județul Sibiu

Învăţământ
În comuna Aţel există cinci unităţi de învăţământ din care:

  • două grădiniţe
  • trei şcoli

Cultură, cult
În comuna Aţel există:

  • două cămine culturale
  • o bibliotecă
  • lăcaşe de cult
  • sat Aţel – cinci lăcaşe de cult
  • sat Dupuş – două lăcaşe de cult

Monumente şi ansambluri de arhitectură
1.Biserica evanghelică din Aţel
A fost construită în ultima parte a sec. XIV şi a fost fortificată în sec. XV, în jurul anului 1460. În decursul timpului, construcţia a suferit o serie de modificări; în prezent construcţia deţine un altar în stil „baroc rococo” datând din anul 1792 (construit de Yohann Folbarth din Sighişoara). Biserica evanghelică fortificată Aţel, este monument istoric protejat în conformitate cu legislaţia actuală în vigoare.

2.Biserica ortodoxă „Sf. Treime” din Aţel
A fost construită în stil romanic în anul 1784 în timpul preotului Nicolae Iuga. Construirea bisericii a fost susţinută de prima parohie ortodoxă din Aţel. Clopotul bisericii este original, realizat în 1784. Biserica nu a fost pictată. Doar pereţii din pronaos sunt prevăzuţi cu icoane pictate pe pânză, de către pictorul Iuliu Toth din Dumbrăveni.

3.Biserica ortodoxă „Sf. Nicolae” din Aţel
A fost construită de credincioşii din cea de-a doua parohie ortodoxă din Aţel, în anul 1863, ctitor fiind preotul Zaharia Borza. Icoanele pe pânză aflate pe iconostas şi pronaos au fost pictate tot de pictorul Iuliu Toth din Dumbrăveni. Turla bisericii a fost construită în timpul preotului Baziliu Stoian în jurul anului 1900. În anul 1976 s-au reparat turnul şi crucile de pe biserică.

4.Biserica ortodoxă „Sf. Arhangheli” din Dupuş
A fost construită în anul 1851 din piatră şi cărămidă, ctitor fiind preotul Axente Gheorghe. Construcţia este realizată în stil baroc cu turnuleţul deasupra pronaosului, din lemn. În anii 1928 şi 1975 a fost reparată capital. Biserica nu a fost pictată niciodată.

5.Biserica evanghelică din Dupuş
A fost realizată la sfârşitul secolului XV; este o biserică fortificată cu o singură navă. Nava şi strana au acoperiş comun; jur-împrejur, construcţia este sprijinită pe contraforturi. Biserica a fost renovată de mai multe ori, în anii: 1743,1904 şi 1969. Biserica are în dotare un altar şi o orgă de o valoare deosebită.

Primăria Comunei Ațel
CIF: 4406118
Ațel, Piaţa Regele Mihai I, nr. 388
CP: 557022 Ațel (Sibiu)
Tel: 0269 515 714

primaria_atel@yahoo.com

Sari la conținut Click to listen highlighted text!