Welcome to Primăria Comunei Ațel, județul Sibiu   Click to listen highlighted text! Welcome to Primăria Comunei Ațel, județul Sibiu

Dispozitia_161/2020 privind numirea consilierului de etica si pentru monitorizarea respectarii normelor de conduita,precum si pentru identificarea functiilor sensibile din cadrul Primariei com.Atel,jud.Sibiu

Dispozitia_160/2020 privind delegarea de atributii viceprimarului com.Atel,jud.Sibiu

Dispozitia_156/2020 privind constituirea nucleului local de coordonare a vaccinarii impotriva COVID-19 de pe raza com.Atel,jud.Sibiu

Dispozitia_154/2020 privind modificarea comisiei de acceptare a serviciilor realizate in cadrul contractelor de inregistrare sistematica a imobilelor pe sectoare cadastrale din cadrul UAT Atel,jud.Sibiu,in vederea inscrierii in cartea funciara in baza O.U.G nr.35 din 28.06.2016

Dispozitia_152/2020 privind rectificarea bugetului local pe trim IV-2020

Dispozitia_148/2020 privind convocarea Consiliului Local Atel in sedinta ordinara la data de 21.12.2020

Dispozitia_147/2020 privind aprobarea Regulamentul de Orgaizare si Functionarea al Centrului Operativ cu Activitate Temporara si lista cuprinzand dotarile principale necesare desfasurarii activitatii Centrului Operativ constituit la nivelul com.Atel,jud.Sibiu

Dispozitia_144/2020 privind rectificarea bugetului local pe trim IV-2020

Dispozitia_143/2020 privind constituirea comisiei de receptie finala,pt.receptionarea lucrarilor de reabilitare trotuare,rigole si podete din loc. Atel,com. Atel,jud. Sibiu

Dispozitia_140/2020 privind rectificarea bugetului local pe trim. IV-2020

Dispozitia_138/2020 privind aprobarea platii indemnizatiei ce revine persoanelor cu handicap grav pentru luna decembrie 2020

Dispozitia_137/2020 privind constituirea comisiei de receptie finala,ptr receptionarea bunurilor si serviciilor privind lucrarile de reabilitare trotuare din loc. Atel,com Atel,jud.Sibiu

Dispozitia_135/2020 privind convocarea Consiliului Local Atel in sedinta extraordinara la data de 07.12.2020

Dispozitia_121/2020 privind convocarea Consiliului Local Atel in sedinta extraordinara la data de 20 noiembrie 2020

Dispozitia_120/2020 privind constituirea Comisiei de inventariere a domeniului public si privat

Dispozitia_112/2020 privind delegarea atributiilor de ofiter de stare civila in comuna Atel

Dispozitia_111/2020 privind delimitarea sectiilor de votare pt alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor din anul 2020, pe raza U.A.T-Atel

Dispozitia_110/2020 privind stabilirea locurilor speciale pt afisaj electoral pt alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor din anul 2020, pe raza U.A.T-Atel

Dispoziția nr. 93 din data 21 septembrie 2020, privind consitituirea comisiei de recepție finală, pentru recepționarea bunurillor și serviciilor privind lucrările de reabilitare trotuare în comuna Atel

Dispoziția nr. 90 din 18 septembrie, privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2020

Dispoziția nr. 83 din 1 septembrie 2020, privind aprobarea Procedurii de identificare și verificare a destinatarilor finali din cadrul schemei naționale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați

Dispoziția nr. 82 din 28 august 2020, privind aprobarea modalitățiilor de identificare și verificare a destinatarilor din cadrul schemei de sprijin pentru persoanele vârstnice și cele fără adăpost

Dispoziția nr 80 din 20 august, privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral pentru alegerea autorităților publice locale din anul 2020

Dispoziția nr 79 din 17 august 2020, privind constituirea comisiei de recepție pentru recepționarea serviciilor de livrare și montare corpuri de iluminat public cu led în localitatea Ațel

Dispoziția nr.78 din 14 august 2020, privind constituirea comisiei de examen și de soluționare a contestațiilor pemtru examenul de promovare în grad profesional a unui funcționar public

Dispoziția nr. 75 din 6 august 2020, privind încadrarea și dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Ațel și dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Ațel

Dispoziția nr. 70 din 31 august 2020, privind constituirea Comisiei comunale pentru recensământul general agricol al comunei Ațel

Dispoziția nr. 68 din 29 iulie 2020, privind stabilirea sediului biroului electoral de circumscripție al comunei Ațel

Dispoziția nr. 64 din data de 24 iulie 2020, privind convocarea Consiliului Local Ațel în ședința ordinară din data de 29 iulie 2020

Dispoziția nr 54 din 29 iunie 2020, privind consitituirea Comisiei comunale pentru recensământul populației și al locuințelor din România în anul 2021.

Dispoziția nr. 48 din 3 iunie 2020, privind aprobarea și exercitarea controlului financiar preventiv în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Atel

Dispoziția nr. 47 din 02 iunie 2020, privind desemnarea persoanei resonsabile cu triajul epidemiologic și dezinfectarea mâinilor a persoanelor care intră în sediul Primăriei Ațel

Dispoziția nr. 45 din 28 mai 2020, privind convocarea Consiliului Local Ațel în ședința ordinară la data de 02.06.2020.

Dispoziția nr 44 din 26 mai 2020, privind rectificarea bugetului local pe trimestul II/2020.

Dispoziția nr. 42 din data de 20 mai 2020, privind planul de măsuri pentru gestionare în anul 2020 a problematicii legate de combaterea trensmiterii bolii Lyme prin înteparea de căpușe, în comuna Ațel.

Dispoziția nr 40 din data de 15 mai 2020, privind consituirea Comisie de acceptanță a serviciilor realizate în cadrul contractelor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale, de pe raza UAT Ațel.

Dispoziția nr. 38 din data de 07.05.2020, privind convocarea Consiliuluil Local Ațel în ședința extraordinară din data de 11.05.2020

Dispoziția nr. 31 din data de 22.04.2020, privind aprobarea Planului de pregatire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2020.

Dispoziția nr. 26 din data de 23 martie,  2020 privind constituirea Comisiei pentru realizarea unei evidente a persoanelor în vârsta de peste 65 de ani fără susținători sau alte forme de ajutor.

Dispoziția nr. 25 din data de 18 martie 2020, privind desemnarea expertului cooptat pentru atribuirea contracului de achiziție publică de lucrări pentru proiectul Construire retele de canalizare.

Dispoziția nr. 24 din data de 18 martie 2020, privind consituirea Comisiei pentru monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a persoanelor aflate în autoizolare pe raza comunei Ațel.

Dispoziția nr. 18 din data de 14 februarie 2020, privind convocarea Consiliului Local în ședința ordinară din data de 19.02.2020

Dispoziție nr. 2 din data de 13 ianuarie 2020, privind numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări pentru Construire rețele de canalizare în localitatea Ațel

Dispoziția nr.1 din data de 06 ianuarie 2020, privind convocarea Consiliului Local în sedința ordinară din data de 09.01.2020

Primăria Comunei Ațel
CIF: 4406118
Ațel, Piaţa Regele Mihai I, nr. 388
CP: 557022 Ațel (Sibiu)
Tel: 0269 515 714

primaria_atel@yahoo.com

Sari la conținut Click to listen highlighted text!