Welcome to Primăria Comunei Ațel, județul Sibiu   Click to listen highlighted text! Welcome to Primăria Comunei Ațel, județul Sibiu

                                                                                             Hotarari de consiliu anul 2021

Hotararea_nr.12-2021 privind aprobarea incheierii prin licitatie publica a pajistilor aflate in domeniul privat al Comunei Atel,judetul Sibiu precum si stabilirea unor reguli privind organizarea pasunatului

Hotararea_nr.11-2021 privind aprobarea reorganizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat,de pe raza teritoriala a comunei Atel,judetul Sibiu pentru anul 2021-2022

Hotararea_nr.10-2021 privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice si a programului de achizitii publice al comunei Atel,judetul Sibiu,din anul 2021

Hotararea_nr.9-2021 privind aprobarea modificarii si completarii Actului Constitutiv si al Statului Asociatiei de Dezvoltare intercomunitara ”ECONORD Sibiu” 

Hotararea_nr.8-2021 privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General si Regulamentul Local de Urbanismal comunei Atel,judetul Sibiu

Hotararea_nr.7-2021 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Atel ,judetul Sibiu,pe o perioada de 3 luni

Hotararea_nr.6-2021 privind aplicarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor pentru comuna Atel,judetul Sibiu

Hotararea_nr.5 cu privire la modificarea HCL nr.17/2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021

Hotararea_nr.4-2021 privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Atel,judetul Sibiu

Hotararea_nr.3–2021 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru beneficiarii de ajutor social pentru anul 2021

Hotararea_nr.2-2021 privind aprobarea planului de masuri pentru dezvoltarea economica,sociala si de mediu a comunei Atel,judetul Sibiu,pentru anul 2021

Hotararea_nr.1-2021 privind acoperirea definitiva deficitului din sectiunea de dezvoltare,din anul 2020

 

  Hotarari de Consiliu anul 2020

Hotararea_nr.36-2020 privind desemnarea unui reprezentant in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECONORD Sibiu”

Hotararea_nr.35-2020 privind aprobarea destinatiei si volumului de masa lemnoasa care poate fi recoltata in anul 2021,din fondul forestier proprietate publica a UAT Atel

Hotararea_nr.34-2020 privind aprobarea vanzarii unui teren proprietate privata a comunei Atel

Hotararea_nr.33-2020 privind aprobarea vanzarii unui teren proprietate privata a comunei Atel

Hotararea_nr.32-2020 privind aprobarea modificarii organigramei si statuluide functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Atel,judetul Sibiu

Hotararea_nr.31-2020 privind acordarea unor pachete cu ocazia Sarbatorilor de Craciun

Hotararea_nr.30-2020 privind anularea creantelor fiscale mai mici de 40 lei aflate in sold la data de 31.12.2020

Hotararea_nr.29-2020 privind reactualizarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta la nivelul comunei Atel

Hotararea_nr.28-2020 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2020

Hotararea_nr.27-2020 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului local al comunei Atel

Hotararea_nr.26-2020 privind alegerea viceprimarului comunei Atel,judetul Sibiu

Hotararea_nr.25-2020 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al com.Atel,pe o perioada de 3 luni

Hotararea_nr.24-2020 privind aprobarea marcarii de trasee turistice pe raza comunei Atel,ca parte a destinatiei Colinele Transivaniei

Hotararea_nr.23-2020 privind aprobarea participarii Comunei Atel la realizarea proiectului Via Transilvanica(Calea Transilvaniei)

Hotararea_nr.22-2020 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2020

Hotararea_nr.21-2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea_nr.20-2020 privind aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pt anul 2020 la “S.C.ECO-SAL”Medias

Hotararea_nr.19-2020 privind constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “NORD TRANS”

Hotararea_nr.18-2020 privind acordare facilitati la plata impozitului sau a taxei pe cladiri aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice din comuna Atel

Hotararea_nr.17-2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pt anul 2021

Hotararea_nr.16-2020 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2020

HCL nr. 15 din data de 02.06.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Indicatoriulor tehnico-economici și a Listei prioritare de investiții pt Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată
HCL nr. 14 din data de privind modificarea tarifelor pentru anul 2020, aferente unor activități din componența Serviciului de salubritate
HCL nr. 13 din data de 19.02.2020, privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II 2020
HCL nr. 12 din data de 11 mai 2020, privind alegerea președinteleui de ședință
HCL nr. 11 din data de 19.02.2020, privind Planul de Analiză a Riscurilor pentru comuna Ațel, județul Sibiu.
HCL nr. 10 din data de 19.02.2020, privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de urgență al comunei Ațel, județul Sibiu, de tipul VI,organigrama și regulamentul de organizare și funcționare
HCL nr. 9 din data de 19.02.2020, privind aprobarea casării unor obiecte de inventar din domeniul public a comunei Ațel, județul Sibiu
HCL nr. 8 din data de 19.02.2020, privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru beneficiarii de ajutor social pentru anul 2020
HCL nr. 7 din data 19.02.2020, privind aprobarea reorganizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitare de stat, de pe raza teritorială a comunei Ațel, județul Sibiu, pentru anul 2020-2021
HCL nr. 6 din data de 19.02.2020, privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020
HCL nr. 5 din data de 19.05.2020, privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a comunei Ațel
HCL nr. 4 din data de 19.02.2020, privind alocarea unei sume din bugetul local pentru organizarea acțiunilor și menifestărilor ocazionate de Ziua de 8 martie- Ziua Internațională a Femeii.
HCL nr. 3 din data de 19.02.2020, privind aprobarea Ghidului finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitați culturale și sportive nonprofit de interes general.
HCL nr. 2 din data de privind aprobarea planului de masuri pentru dezvoltarea economica si sociala și de mediu a comunei Atel, judetul Sibiu, pentru anul 2020
HCL nr. 1 din data de privind acoperirea definitiva a deficitului din sectiunea de dezvoltarea precum si utilizarea fondului de rulment al anului precedent

 

Hotarari de Consiliu anul 2019

Hotarari de Consiliu anul 2018

Hotarari de Consiliu anul 2017

Hotarari de Consiliu anul 2016

Primăria Comunei Ațel
CIF: 4406118
Ațel, Piaţa Regele Mihai I, nr. 388
CP: 557022 Ațel (Sibiu)
Tel: 0269 515 714

primaria_atel@yahoo.com

Sari la conținut Click to listen highlighted text!