Welcome to Primăria Comunei Ațel, județul Sibiu   Click to listen highlighted text! Welcome to Primăria Comunei Ațel, județul Sibiu

Hotarari de Consiliu anul 2020

HCL nr. 15 din data de 02.06.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Indicatoriulor tehnico-economici și a Listei prioritare de investiții pt Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată
HCL nr. 14 din data de privind modificarea tarifelor pentru anul 2020, aferente unor activități din componența Serviciului de salubritate
HCL nr. 13 din data de 19.02.2020, privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II 2020
HCL nr. 12 din data de 11 mai 2020, privind alegerea președinteleui de ședință
HCL nr. 11 din data de 19.02.2020, privind Planul de Analiză a Riscurilor pentru comuna Ațel, județul Sibiu.
HCL nr. 10 din data de 19.02.2020, privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de urgență al comunei Ațel, județul Sibiu, de tipul VI,organigrama și regulamentul de organizare și funcționare
HCL nr. 9 din data de 19.02.2020, privind aprobarea casării unor obiecte de inventar din domeniul public a comunei Ațel, județul Sibiu
HCL nr. 8 din data de 19.02.2020, privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru beneficiarii de ajutor social pentru anul 2020
HCL nr. 7 din data 19.02.2020, privind aprobarea reorganizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitare de stat, de pe raza teritorială a comunei Ațel, județul Sibiu, pentru anul 2020-2021
HCL nr. 6 din data de 19.02.2020, privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020
HCL nr. 5 din data de 19.05.2020, privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a comunei Ațel
HCL nr. 4 din data de 19.02.2020, privind alocarea unei sume din bugetul local pentru organizarea acțiunilor și menifestărilor ocazionate de Ziua de 8 martie- Ziua Internațională a Femeii.
HCL nr. 3 din data de 19.02.2020, privind aprobarea Ghidului finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitați culturale și sportive nonprofit de interes general.
HCL nr. 2 din data de privind aprobarea planului de masuri pentru dezvoltarea economica si sociala și de mediu a comunei Atel, judetul Sibiu, pentru anul 2020
HCL nr. 1 din data de privind acoperirea definitiva a deficitului din sectiunea de dezvoltarea precum si utilizarea fondului de rulment al anului precedent

 

Hotarari de Consiliu anul 2019

Hotarari de Consiliu anul 2018

Hotarari de Consiliu anul 2017

Hotarari de Consiliu anul 2016

Primăria Comunei Ațel
CIF: 4406118
Ațel, Piaţa Regele Mihai I, nr. 388
CP: 557022 Ațel (Sibiu)
Tel: 0269 515 714

primaria_atel@yahoo.com

Sari la conținut Click to listen highlighted text!